طراحی و ساخت نانوحسگرهای زیستی تشخیص سریع

لطفاً مشخصات خود را وارد کنید و از صحت و درستی آن اطمینان حاصل را دریافت کنید تا بتوانیم با شما به درستی ارتباط برقرار کنیم.

ثبت نام دوره نظری

ثبت نام دوره نظری

شامل شرکت در تمامی جلسات (6جلسه) به صورت حضوری و مجازی

ثبت نام کارگاه عملی ساخت

ثبت نام کارگاه عملی ساخت

شرکت در کارگاه عملی طراحی و ساخت کیت های تشخیص نواری (LFA)

ظرفیت ثبت نام تکمیل شده است

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.