رویداد ملی «طراحی و ساخت نانوحسگرهای زیستی تشخیص سریع»
رویداد ملی «طراحی و ساخت نانوحسگرهای زیستی تشخیص سریع»
15 تیرماه الی 15 مهرماه 1401 دانشگاه تربیت مدرس
هدایت موضوعی پایان‌نامه‌های دانشگاهی
هدایت موضوعی پایان‌نامه‌های دانشگاهی
تبدیل پروژه‌های صنعتی و سازمانی به پایان‌نامه‌های دانشجویی
رویداد رقابتی و مسئله محور .Idea Comp
رویداد رقابتی و مسئله محور .Idea Comp
رقابت در نوآوری و ایده‌های علمی و فناورانه صنعتی
«Bio Stage»
«Bio Stage»
پنل انتقال تجربیات کارآفرینی زیستی در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد:

مرکزی وابسته به معاونت پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس می‌باشد که با استفاده صحیح و مناسب از ظرفیت‌های مدیریتی و علمی نخبگانی دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در راستای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و هدایت فعالیت‌های پژوهشی به سمت اولویت‌های علمی کشور، گام بر می‌دارد.

مرآت

مرکز اندیشه‌ای تربیت مدرس
0 +
نیروی انسانی
0
سال تجربه کاری
0 %
رضایت کاربران
0 +
پروژه در دست اجرا
0 +
پروژه انجام شده