«کاربرد هوش‌مصنوعی در مدیریت سیستم‌های قدرت»
«کاربرد هوش‌مصنوعی در مدیریت سیستم‌های قدرت»
گپ‌گعده «کاربرد هوش‌مصنوعی در مدیریت سیستم‌های قدرت» در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد:
هدایت موضوعی پایان‌نامه‌های دانشگاهی
هدایت موضوعی پایان‌نامه‌های دانشگاهی
تبدیل پروژه‌های صنعتی و سازمانی به پایان‌نامه‌های دانشجویی
رویداد رقابتی و مسئله محور .Idea Comp
رویداد رقابتی و مسئله محور .Idea Comp
رقابت در نوآوری و ایده‌های علمی و فناورانه صنعتی
«حکمرانی و اقتصاد هوش مصنوعی»
«حکمرانی و اقتصاد هوش مصنوعی»
گپ‌گعده «حکمرانی و اقتصاد هوش مصنوعی» در مجتمع پژوهشی و نوآوری تربیت مدرس برگزار شد:

مرکزی وابسته به معاونت پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس می‌باشد که با استفاده صحیح و مناسب از ظرفیت‌های مدیریتی و علمی نخبگانی دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در راستای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و هدایت فعالیت‌های پژوهشی به سمت اولویت‌های علمی کشور، گام بر می‌دارد.

مرآت

مرکز اندیشه‌ای تربیت مدرس
0 +
نیروی انسانی
0
سال تجربه کاری
0 %
رضایت کاربران
0 +
پروژه در دست اجرا
0 +
پروژه انجام شده