هدایت موضوعی پایان نامه های دانشگاهی
هدایت موضوعی پایان نامه های دانشگاهی
رقابت در نوآوری
رقابت در نوآوری

مرکزی وابسته به معاونت علم و نوآوری دانشگاه تربیت مدرس می باشد که با استفاده صحیح و مناسب از ظرفیت های مدیریتی و علمی نخبگانی دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی در راستای توسعه اقتصاد دانش بنیان و هدایت فعالیت های پژوهشی به سمت اولویت های علمی کشور، گام بر میدارد.

مرآت

مرکز اندیشه‌ای تربیت مدرس
0 +
نیروی انسانی
0
سال تجربه کاری
0 %
رضایت کاربران
0 +
پروژه در دست اجرا
0 +
پروژه انجام شده