«سلسله نشست های گپ گعده مدرس»

گپ گعده«صنعت خودرو از نگاهی دیگر»برگزار شد
گپ گعده«صنعت خودرو از نگاهی دیگر»برگزار شد
نشست «صنعت خودرو از نگاهی دیگر » در تاریخ 25 بهمن ماه 1401 به صورت حضوری با حضور دکتر یوسف حجت عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد.
گپ گعده «چالش های فناورانه حوزه معدن »
گپ گعده «چالش های فناورانه حوزه معدن »
سلسله نشست های گپ گعده،با موضوع «چالش های فناورانه حوزه معدن» با حضور آقای “دکتر علی فضلوی ” رئیس سابق پارک علم و فناوری دانشگاه بین المللی قزوین ؛ در روز سه شنبه مورخ 16اسفند ماه ۱۴۰۱ از ساعت 9:۰0 الی 11:۰۰ برگزار می گردد.
گپ گعده «حاکمیت داده و اقتصاد دیجیتال» برگزار شد
گپ گعده «حاکمیت داده و اقتصاد دیجیتال» برگزار شد
سلسله نشست های «گپ گعده مدرس» با موضوع حاکمیت داده و اقتصاد دیجیتال با حضور آقای دکتر مجتبی توانگر رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس برگزار شد

گپ گعده :

گپ گعده سلسله نشست هایی است که برای ارتقاء هم افزایی و آشنایی علاقه مندان ،دانشجویان و اساتید در محورهای مختلف برگزار می شود و دارای اهداف گوناگونی در زمینه ها و حوزه های مختلفی است.

 

 
محوریت ها:

 

  • معرفی علوم ناشناخته و مرز دانشی 
  • کارآفرینی تخصصی و خلاقیت تخصصی
  • ارتباط با صنایع واسط
 
اهداف:

 

  • شبکه سازی اساتید سرشناش و خبره
  • شناسایی و همکاری با اساتید در حوزه های مرز
  • استفاده از توانایی اساتید در توانمند سازی و کسب مهارت علاقه مندان
  • ترویج علوم و فناوری های نوین
  • جذب نیروی انسانی

نشست های اخیر :

گزارش نشست های برگزار شده :