«سلسله نشست های گپ گعده مدرس»

گپ گعده «کاربرد هوش‌مصنوعی در مدیریت سیستم‌های قدرت» برگزارشد
گپ گعده «کاربرد هوش‌مصنوعی در مدیریت سیستم‌های قدرت» برگزارشد
نشست گپ گعده«کاربرد هوش‌مصنوعی در مدیریت سیستم‌های قدرت»با حضور دکتر محمودرضا حقی‌فام معاون پژوهش و فنآوری گروه مپنا و معاون سابق هماهنگی توزیع شرکت توانیر برگزار شد.
گپ گعده «حاکمیت داده و اقتصاد دیجیتال» برگزار شد
گپ گعده «حاکمیت داده و اقتصاد دیجیتال» برگزار شد
سلسله نشست های «گپ گعده مدرس» با موضوع حاکمیت داده و اقتصاد دیجیتال با حضور آقای دکتر مجتبی توانگر رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس برگزار شد
گپ گعده «حاکمیت داده و اقتصاد دیجیتال»
گپ گعده «حاکمیت داده و اقتصاد دیجیتال»
سلسله نشست های گپ گعده،با موضوع «حاکمیت داده و اقتصاد دیجیتال» با حضور آقای “دکتر مجتبی توانگر” رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس ؛ در روز شنبه مورخ ۲۸آبان ماه ۱۴۰۱ از ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۶:۰۰ برگزار می گردد.

گپ گعده :

گپ گعده سلسله نشست هایی است که برای ارتقاء هم افزایی و آشنایی علاقه مندان ،دانشجویان و اساتید در محورهای مختلف برگزار می شود و دارای اهداف گوناگونی در زمینه ها و حوزه های مختلفی است.

 

 
محوریت ها:

 

  • معرفی علوم ناشناخته و مرز دانشی 
  • کارآفرینی تخصصی و خلاقیت تخصصی
  • ارتباط با صنایع واسط
 
اهداف:

 

  • شبکه سازی اساتید سرشناش و خبره
  • شناسایی و همکاری با اساتید در حوزه های مرز
  • استفاده از توانایی اساتید در توانمند سازی و کسب مهارت علاقه مندان
  • ترویج علوم و فناوری های نوین
  • جذب نیروی انسانی

نشست های اخیر :

گزارش نشست های برگزار شده :