«سلسله نشست های گپ گعده مدرس»

گپ گعده«صنعت خودرو از نگاهی دیگر»برگزار شد
گپ گعده«صنعت خودرو از نگاهی دیگر»برگزار شد
نشست «صنعت خودرو از نگاهی دیگر » در تاریخ 25 بهمن ماه 1401 به صورت حضوری با حضور دکتر یوسف حجت عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد.
گپ گعده «چالش های فناوری های معدن در ایران»
گپ گعده «چالش های فناوری های معدن در ایران»
سلسله نشست های گپ گعده با موضوع «چالش های فناوری های معدن در ایران» با حضور آقای محمد رضا بهرامن رئیس محترم خانه معدن ایران در روز سه شنبه مورخ ۲۲ فرودین ماه از ساعت 10 الی 12 برگزار می گردد..
گپ گعده «نجات اقتصاد ایران با معدن کاری» برگزار شد
گپ گعده «نجات اقتصاد ایران با معدن کاری» برگزار شد
سلسله نشست های گپ گعده با موضوع «نجات اقتصاد ایران با معدنکاری» با حضور آقای علی فضلوی در روز سه شنبه مورخ ۵ اردیبهشت ماه در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد.

گپ گعده :

گپ گعده سلسله نشست هایی است که برای ارتقاء هم افزایی و آشنایی علاقه مندان ،دانشجویان و اساتید در محورهای مختلف برگزار می شود و دارای اهداف گوناگونی در زمینه ها و حوزه های مختلفی است.

 

 
محوریت ها:

 

  • معرفی علوم ناشناخته و مرز دانشی 
  • کارآفرینی تخصصی و خلاقیت تخصصی
  • ارتباط با صنایع واسط
 
اهداف:

 

  • شبکه سازی اساتید سرشناش و خبره
  • شناسایی و همکاری با اساتید در حوزه های مرز
  • استفاده از توانایی اساتید در توانمند سازی و کسب مهارت علاقه مندان
  • ترویج علوم و فناوری های نوین
  • جذب نیروی انسانی

نشست های اخیر :

گزارش نشست های برگزار شده :