گپ گعده با موضوع “گوهر سنگ ها در اقتصاد معدنی”

سلسله نشست های "گپ گعده مدرس" با موضوع گوهر سنگ ها در اقتصاد معدنی

اندیشکده مدرس وابسته به مجتمع پژوهشی با همکاری انجمن علمی حفاری مکانیزه برگزار می نماید:

سلسله نشست های “گپ گعده مدرس”
با موضوع : گوهر سنگ ها در اقتصاد معدنی

مهمان های برنامه :
دکتر علی اصغر شهبازی
مسئول کارگروه معدن دفتر پیگیری های ویژه ریاست جمهوری

دکتر رضا بستامی
رئیس نظام مهندسی معدن ایران

⏰زمان : ۲۸آبان ماه ۱۴۰۲
ساعت۱۴ الی۱۶

مکان : دانشگاه تربیت مدرس
سالن شورای دانشکده فنی

 

 

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.