«طراحی ابزار اندازه‌گیری دقیق قطر داخلی تیوب‌های دارای برجستگی»

شرح مسئله:

لوله‌ها در جنس و ابعاد مختلف در کاربردهای صنعتی متنوعی مورد استفاده قرار می‌گیرند. انتقال سیالات با فشارهای مختلف یکی از کاربردهای لوله‌هاست. در کاربردهای دقیق صنعتی، لوله‌ها پس از مدتی استفاده دچار تغییر در قطر داخلی به دلیل بادکردگی، سایش، خوردگی و … می‌شوند که کیفیت کاربری و عملکرد لوله را کاهش می‌دهد و لازم است به صورت دوره‌ای قطر داخلی لوله اندازه‌گیری شود تا از صحت عملکرد لوله، اطمینان حاصل شود.

نیاز مد نظر در این پروژه، ارائه ابزاری برای اندازه‌گیری دقیق قطر داخلی لوله است. مطالبات کلیدی در این موضوع عبارت‌اند از:

  • قابلیت اندازه‌گیری برای تیوب‌ با حداکثر طول 5/1 متر
  • قابلیت اندازه ‌گیری دقیق قطر در محل‌های دارای فرورفتگی و برجستگی
  • دقت اندازه گیری 1/0± میلی‌متر

اندازه گیری قطر داخلی در محدوده 5 تا 30 میلی‌متر

خودم رو به چالش می‌کشم!

  • هر تیم متشکل از حداقل 2نفر می‌باشد.
  • فایل ها را به اینجا بکشید