اندیشکده مدرس

مرکز اندیشه‌ای تربیت مدرس

معرفی

اندیشکده مدرس مجموعه ای علمی و مسئله محور است که در سال ۱۳۹۹ به عنوان بازوی سیاست پژوهی مجتمع پژوهشی و نوآوری تربیت مدرس و با هدف جذب،تربیت و سازماندهی نخبگان متعهد دانشگاهی تشکیل شده است که قصد دارد در حوزه سیاست گذاری علم و فناوری در حوزه های مختلف به مثابه حلقه های میانی،اجزا و عناصر جامعه دانشگاهی را به صنعت مرتبط نماید
 
 

مأموریت‌ها

توانمندسازی | شبکه‌سازی | گفتمان‌سازی

• همکاری با موسسه‌های صلاحیت‌دار داخلی و خارجی در اجرای طرح‌های مشترک
• شناسایی و برقراری ارتباط، تعامل دو سویه و بلندمدت میان صاحب‌نظران، پژوهشگران، دانشجویان و سایر افراد فعال و علاقمند به منظور شناسایی، پرورش و توانمندسازی
• ایجاد فضایی برای گفتگو، هم‌اندیشی، تبادل ایده و تجارب و رسیدن به اجماع در میان بازیگران و ذی‌نفعان در قالب سلسله نشست‌های گپ‌گعده‌ مدرس
• سیاست‌گذاری و هدایت فعالیت‌های پژوهشی از جمله پایان‌نامه‌ها و طرح‌های دانشگاهی
• تربیت، جذب و ساماندهی پژوهشگران در قالب هسته‌های مسئله‌محور
• أخذ حمایت‌های پژوهشی ویژه دانشجویان

گزارشات: