مرآت

مرکز اندیشه‌ای تربیت مدرس

معرفی

مرآت مجموعه‌ای علمی ومسئله‌محور است که به عنوان بازوی سیاست‌پژوهی مجتمع پژوهش و نوآوری تربیت مدرس و با هدف جذب، تربیت و سازماندهی نخبگان متعهد دانشگاهی تشکیل شده است که قصد دارد در حوزه سیاست‌گذاری علم و فناوری در حوزه‌های مختلف به مثابه حلقه میانی، اجزاء و عناصر جامعه دانشگاهی را به صنعت مرتبط نماید.

مأموریت‌ها

توانمندسازی | شبکه‌سازی | گفتمان‌سازی

• همکاری با موسسه‌های صلاحیت‌دار داخلی و خارجی در اجرای طرح‌های مشترک
• شناسایی و برقراری ارتباط، تعامل دو سویه و بلندمدت میان صاحب‌نظران، پژوهشگران، دانشجویان و سایر افراد فعال و علاقمند به منظور شناسایی، پرورش و توانمندسازی
• ایجاد فضایی برای گفتگو، هم‌اندیشی، تبادل ایده و تجارب و رسیدن به اجماع در میان بازیگران و ذی‌نفعان در قالب سلسله نشست‌های گپ‌گعده‌ مدرس
• سیاست‌گذاری و هدایت فعالیت‌های پژوهشی از جمله پایان‌نامه‌ها و طرح‌های دانشگاهی
• تربیت، جذب و ساماندهی پژوهشگران در قالب هسته‌های مسئله‌محور
• أخذ حمایت‌های پژوهشی ویژه دانشجویان

گزارشات: